Audyt oraz zarządzanie oprogramowaniem polega na analizie całego oprogramowania i uporządkowaniu licencji. Przeprowadzenie audytu w Państwa firmie pomaga właściwie zarządzać oprogramowaniem, dzięki czemu zwiększa się wydajność sprzętów. Pozwala to także na zwiększenie bezpieczeństwa firmowych danych.

Informacje zebrane w trakcie audytu są w pełni poufne. W razie wykrycia nielegalnego oprogramowania, certyfikowany audytor przeprowadza konsultacje z kierownikiem działu IT, aby wyeliminować wszelkie nieprawidłowości.