Jesteś tutaj

Audyt zgodny z ISO 27001

Mając na względzie różnorodne potrzeby, cele, realizowane działania, różnice w zakresie wymaganego bezpieczeństwa oraz wielkość i strukturę organizacji, każdy system zarządzania bezpieczeństwem informacji będzie miał swoją specyfikację. Nasz raport wskaże niedoskonałości lub luki w systemie bezpieczeństwa Państwa organizacji tak, aby zapewnić jej adekwatne do profilu i proporcjonalne do potrzeb zabezpieczenie, które będzie właściwie chronić aktywa informacyjne oraz wzbudzą zaufanie Państwa kontrahentów.

System zarządzania bezpieczeństwem informacji zgody z normą ISO 27001 obejmuje całościowo zagadnienia ochrony i bezpieczeństwa wewnątrz organizacji, zarówno jeśli chodzi o jej strukturę, politykę i planowanie działania, a także w kwestii zakresów odpowiedzialności, zasad i procedur obowiązujących w organizacji.